0

Політика безпеки

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ cityfood.pp.ua

Будь-ласка, уважно прочитайте вказані Умови та правила використання цього сайту. У разі незгоди із правилами, будь-ласка, не користуйтесь вказаним сайтом.

1. Усі права на веб-сайт cityfood.pp.ua  належать ТОВ "Регіональний Союз" , що зареєстровано та існує за законодавством України, ЄДРПОУ/РНОКПП – 37219419 (Власник).

2. Власник самостійно визначає обсяг та рівень доступу кожного Користувача до сайту. Власник має право в будь-який момент заборонити Користувачу доступ до сайту на власний розсуд без будь-яких причин.

3. Веб-сайт cityfood.pp.ua є об’єктом авторського права та охороняються відповідно до норм Цивільного кодексу України та Закону України “Про авторське право і суміжні права”, в тому числі правова охорона поширюється на тексти, дизайн веб-сайту, розміщені зображення, тощо. Авторські права на веб-сайт cityfood.pp.ua належать Власнику.
Будь-яке використання веб-сайту або його частин, або посилання на матеріали (тексти, зображення, тощо) веб-сайту у комерційних цілях можливе лише у разі наявності дозволу Власника.

4. Слова «Кухарський арсенал» є розрізняльною частиною комерційного (фірмового) найменування, яке охороняється відповідно до норм Цивільного кодексу України. Виключні права інтелектуальної власності (майнові та немайнові) на вказане комерційне (фірмове) найменування належать Власнику.

5. Вся інформація, що розміщена на вказаному сайті, належить Власникові, який може розпоряджатись нею на власний розсуд.

6. Власник може на власний розсуд та в межах, визначених чинним законодавством у сфері захисту персональних даних, накопичувати, зберігати та обробляти персональні дані Користувачів, які вони надають під час роботи із Сайтом.

7. Вся інформація, яка розміщується на вказаному Сайті, є повною та достовірною на момент її опублікування, та має сприйматись будь-яким Користувачем такою як є, без жодних спотворень та домислів, що може змінити суть вказаної інформації.

8. Сервіс замовлення товарів, який розміщений на вказаному сайті, використовується як є. Будь-які претензії щодо функціональних чи технічних характеристик вказаного сервісу не можуть бути пред’явлені Власнику.

9. Власник може у на власний розсуд будь-який час, будь-яким способом змінити сервіс замовлення товарів на Сайті.

10. Будь-яка інформація, що розміщена на сайті та може належати третім особам, використовується Власником правомірно.

11. Будь-яка інформація, що розміщена на Сайті, та стосується будь-кого аспекту послуги замовлення продукції на Сайті, як то вигляд, смак, органолептичні відчуття, час доставки, місце доставки не може бути підставою для пред’явлення будь-яких претензій Власнику щодо неналежного надання послуг.

12. Власник у будь-який час та на власний розсуд змінювати будь-які пропозиції, в тому числі акційні, що розміщені на сайті, і така заміна не може бути підставою для скарг Користувача.

13. Всі фото страв, що розміщені на сайті, мають виключно рекламний характер, є демонстрацією продукту, та можуть не відповідати вигляду товару, що буде отримана Користувачем.

14. Власник сайту є володільцем персональних даних Користувачів в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

15. Користувач надає Власнику згоду на обробку його персональних даних, які будуть використані Користувачем при замовленні на сайті. Користувач надає Власнику право на обробку персональних даних, а саме право вчиняти будь-які дії або сукупність дій, такі як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

16. Власник має право використовувати персональні дані Користувачів для налагодження бізнес-процесів сайту, в тому числі адаптування пропозиції під конкретного Користувача, здійснення будь –яких рекламних акцій, смс – інформування про акції, знижки тощо, емайл – розсилки та інші дії із використанням персональних даних.

17. Користувач надає згоду Власнику на передачу своїх персональних даних будь-яким третім особам без будь-яких обмежень. 

18. Власник гарантує належний захист персональних даних Користувачів.

19. Оформлення Користувачем замовлення на сайті є його активною дією, що свідчить про прийняття вказаних умов та правил використання сайту.