0

Публічна оферта

Договір публічної оферти з оформлення замовлення на доставку продукції

ТОВ "Регіональний Союз" (надалі - Виконавець) пропонує необмеженому колу осіб (надалі – Користувач, Користувачі) укласти Договір публічної оферти (надалі - Договір поставки) щодо оформлення послуги на доставку продукції  (надалі – Продукція, Продукції) за допомогою сайту cityfood.pp.ua.


Виконавець підтверджує, що він працює із необмеженим колом Користувачів, і не обмежує останніх у доступі до послуг, які надаються на вказаному сайті cityfood.pp.ua .

При оформленні замовлення, Користувач підтверджує, що він ознайомився у повному обсязі без обмежень у часі та погоджується із умовами вказаного Договору та правилами користування даного Сайту. Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною. 

Даний договір вважається укладеним із моменту підтвердження Користувачем своєї згоди шляхом встановлення відповідної відмітки при оформленні замовлення, а саме натискаючи кнопку «Оформити замовлення».
Користувач і Виконавець обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. Виконавець за умовами цього Договору зобов’язується за замовленням Користувача здійснити поставку продукції, характеристики якої відповідають замовленню, та доставити її у разі необхідності за конкретної адреси, а Користувач зобов’язується оплатити повну вартість Послуги відповідно до вартості, яка встановлена на Сайті.
1.2. Під час здійснення замовлення, Користувач на власний розсуд здійснює вибір продукції, яку він бажає отримати, визначає кількість продукції, її розмір. Виконавець жодним чином не впливає на вибір Користувача.
1.3. Всі зображення продукції, які розміщені на сайті, носять рекламний характер, і вигляд продукції, що буде отримана Користувачем може не відповідати зображенню на сайті.
1.4. Під час здійснення замовлення, Користувач зобов’язаний надати Виконавцю наступну інформацію: прізвище та ім’я особи, що здійснює замовлення, контактний телефон, точну адресу, яка дає можливість ідентифікувати місце доставки, коментар до замовлення, в якому може уточнити будь-яку інформацію.
Також, під час оформлення замовлення на сайті, Користувач зобов’язаний вибрати  спосіб доставки, спосіб оплати, необхідність зворотнього дзвінка.

1.5. Розрахунки за Договором здійснюються у національній валюті України у безготівковій формі.

2. УМОВИ ОПЛАТИ ТА СПОСОБИ ДОСТАВКИ:

2.1. Під час оформлення замовлення на сайті, Користувач має можливість вибрати конкретну продукцію, її кількість, та натиснувши відповідну кнопку додати її до корзини, де відбувається оформлення замовлення. Додавання продукції до корзини не є оформленням замовлення, та не зумовлює жодних наслідків для Сторін.
2.2. Вартість оформленого замовлення Користувача визначається автоматично шляхом додавання вартості усіх одиниць продукції, що замовлені Користувачем та зазначається безпосередньо під час оформлення замовлення на сайті.
2.3. Відповідно до умов цього Договору, Користувач погоджується оплатити замовлений товар в безготівковий формі на банківський розрахунок Виконавця.
2.4. Під час оформлення Замовлення, Користувач здійснює власну ідентифікацію шляхом вводу контактного номеру мобільного телефону, за яким він буде збережений як Користувач та визначений як Сторона Договору.
2.4. На Користувача також можуть бути покладені комісійні витрати та інші визначені банком витрати, що можуть бути додані до вартості оформлення Замовлення.
2.5. Користувач має право вибрати дві опції щодо отримання власного Замовлення: шляхом самовивізу продукції, яка буде розташована за адресою, що вказана на сайті або очікувати доставку Замовлення транспортом Виконавця , або іншим перевізником.
2.6. Доставка транспортом Виконавця є безкоштовною та здійснюється у визначеній зоні доставки. 
2.7. Виконавець не несе відповідальність за неможливість доставки за адресою Користувача, якщо вона знаходиться за межами зони доставки  та не приймає відповідні претензії.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
3.1. Користувач має право:
- отримати послуги відповідно до вказаного Договору та в рамках оплаченого замовлення;
- відмовитись від оформлення Замовлення у строк, що не перевищує 15 хвилин з дати здійснення Замовлення, а також отримати кошти, які ним були сплачені за цим Договором;
3.2. Користувач зобов’язаний:
- надати достовірні дані під час оформлення Замовлення;
- бути у місці доставки, та забезпечити прийом товару і оформлення всіх супровідних документів;
3.3. Виконавець зобов’язаний:
- вчасно та в повному обсязі виконати замовлення Користувача відповідно до його замовлення

4. УМОВИ СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

4.1. Виконавець зобов’язаний повернути Користувачеві отримані грошові кошти за неможливість виконати замовлення у строк, визначений Користувачем, виключно у випадку неможливості надати Послугу із вини Виконавця, або може запропонувати безкоштовну заміну виконання Замовлення на інший зручний для Користувача час за його згодою.
4.2. Користувач має право самостійно ініціювати повернення грошових коштів за оформлення Замовлення, та отримати відповідне відшкодування у розмірі, який буде визначено у вказаному договорі оферти.
4.3. У разі оформлення акційного замовлення за зниженою ціною, Користувачеві буде відшкодовуватись виключно та сума, яка була ним безпосередньо перерахована.
4.4. При поверненні грошових коштів за оформлення Замовлення, Користувачеві не повертаються комісійні та інші платежі, які були здійснені на користь банку при оформленні замовлення.
4.5. Грошові кошти повертаються безпосередньо на картковий рахунок, з якого було здійснено оплату, або на рахунок, який буде повідомлено Користувачем під час оформлення такого повернення. Повернення грошових коштів відбувається виключно на картковий рахунок, який збігається із даними Користувача, які були ним надані під час оформлення замовлення.
4.7. Грошові кошти повертаються у строк не більше ніж 72 годин після прийняття Виконавцем позитивного рішення про таке повернення.

4.8. З метою скасування замовлення, Користувач повинен звернутись за телефонами, які зазначені на сайті та повідомити про своє бажання скасувати замовлення та повернути грошові кошти. Вказане звернення фіксується оператором, і впродовж 24 годин приймається рішення про повернення грошових коштів, про яке Користувача повідомляють шляхом надсилання текстового повідомлення та/або телефонного дзвінка.
4.9. У разі відсутності Користувача за адресою, яка була ним указана при оформленні замовлення, та доставці продукції експедитором, останній має очікувати Користувача не більше п’ятнадцяти хвилин, а потім має право поїхати виконувати свої наступні замовлення. 

5. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

5.1. Здійснюючи оформлення Замовлення на сайті, Користувач повідомляє Виконавцеві власні персональні дані, в тому числі однак не обмежуючись: номер телефону, прізвище ім’я та по батькові, та надає згоду відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» на використання Виконавцем їх у будь-який спосіб, передбачений вказаним Законом для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:
- передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
- додаткового інформування Користувача, про статус замовлення;
- подальшої обробки замовлень Користувача;
- отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки відповідно до чинного законодавства та умов даного Договору.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за незручності і втрати, отримані Користувачем в результаті надання недостовірної інформації при використанні Сайту, якщо таке стало можливим внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність сайту третіх осіб

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.
7.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна було передбачити або уникнути розумним чином, включаючи ухвалення рішень органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежу і інші стихійні лиха.
7.3. Не можуть визнаватися форс-мажорними обставинами рішення власників Сторін, які направлені на зміну або припинення прав і обов'язків за цим Договором, якщо вони у встановленій цим Договором формі не узгоджені між Сторонами.
7.4. Сторона, яка не виконує або не може виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин повинна негайно письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
7.5. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців підряд і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірвано однією із Сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

8.1. При порушення умов Договору кожна із Сторона має право звернутись до суду. Місце знаходження суду обирається у відповідності до чинного законодавства України.
8.2. Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

9.1. Вказаний договір є чинним із моменту отримання оформлення замовлення Користувачем за допомогою сайту до моменту надання Послуги;
9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.3. Користувач погоджується, що Виконавець та/або треті особи, які мають доступ до сайту, мають право вносити до вказаного Договору та інших документів, що регламентують процедуру надання послуг, розміщаються на сайті та Користувач зобов’язаний з ними ознайомлюватись при здійсненні оформлення замовлення.